Giấy chứng nhận đèn sưởi nhà tắm

Công ty chúng tôi hiện tại là đại lý phân phối chính hãng và độc quyền sản phẩm đèn sưởi nhà tắm hans. Sau đây là các giấy chứng nhận mà nhà hãng cấp cho chúng tôi:

Chứng nhận đại lý phân phối chính hãng đèn sưởi nhà tắm:

Chứng nhận đại lý chính thức đèn sưởi nhà tắm
Chứng nhận đèn sưởi nhà tắm hans đức
Chứng nhận chất lượng đạt chuẩn đèn sưởi nhà tắm heizen
Chứng nhận dèn sưởi nhà tắm heizen đạt chuẩn và được đăng kí cục đo lường chất lượng
Chứng nhận bàn quyền mâu mã và chất lượng heizen